Personel Devam Kayıt ve Takip Sistemi PDKS

Personellerinizin işe geliş ve işten çıkış saatlerinin kayıtlarını, istenirse bir cihaz yardımı ile veya cihaza ihtiyaç duymadan tutan bir programdır.  Bu sayede aysonunda maaş bordrolarınızı düzenli bir şekilde hazırlayabilirsiniz.